QUY ƯỚC GIẤY

QUY ĐỊNH KÍCH THƯỚC SIZE, KHỔ GIẤY

 

        Kích thước khổ giấy trong ngành in ấn là vô cùng quan trọng vì mỗi sản phẩm in khác nhau cần có một khổ giấy chuẩn nhất định. Công ty Giấy Mê Kông chia sẻ bài viết về kích thước của từng khổ giấy theo tiêu chuẩn quy ước của ISO 216 nhằm phục vụ công tác in ấn của mỗi nhà in.

         Các kích thước của khổ giấy A, theo quy định của ISO 216 gồm các khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Mỗi khổ giấy tiếp theo sẽ bằng 1 nửa khổ giấy trước đó.

         Cách xác định:

        Một loạt các kích thước giấy A4, A5 được quy định tại ISO 2016 các yêu cầu sau đây:

-  Chiều dài chia cho chiều rộng là 1,412.

-   Kích thước A0  có diện tích là 1 mét vuông.

-   Mỗi kích thước sau A (n) được định nghĩa là A (n-1) cắt giảm một nữa song song với các cạnh của nó ngắn hơn.

-   Chiều dài tiêu chuẩn và chiều rộng của mỗi kích thước được làm tròn đến mm gần nhất

-   Kích thước khổ giấy A0: 118,0 cm X 84,1 cm

-   Kích thước khổ giấy A1: 84,1 cm X 59,4 cm

-   Kích thước khổ giấy A2: 59,4 cm X 42 cm

-   Kích thước khổ giấy A3: 42 cm X 29,7 cm

-   Kích thước khổ giấy A4: 29,7 cm X 21 cm

-   Kích thước khổ giấy A5: 21cm X 14,8 cm

-   Kích thước khổ giấy A6: 14,8 cm X 10,5 cm 

 

 

 

CÔNG THỨC TÍNH ĐƠN VỊ GIẤY

 

 

                                             I. Công thức tính giấy dạng tờ:

                                                        Định lượng giấy: BW (gsm)

                                                        Chiều dài: L (cm)

                                                        Chiều rộng: W (cm)

                                                        Trọng lượng: NW (kg)

                                                        1 Ream = 500 tờ

                                               1. Công thức tính từ:  Tờ  sang Kg

                                                                  Trọng lượng: NW (kg) = ( BW x L x W x Số tờ ) / 10.000.000

                                                              Trong đó 10.000.000 là hằng số quy đổi.

                                               2. Công thức tính từ:  Kg  sang Tờ

                                                                  Số tờ = ( NW  x 10.000.000 ) / ( BW x L x W )

                                          II. Công thức tính giấy dạng cuộn

                                                       Định lượng giấy: BW (gsm)

                                                       Chiều dài cuộn: L (m)

                                                       Khổ rộng: S (cm)

                                                       Trọng lượng: NW (kg)

                                              1. Công thức tính từ:  Chiều dài cuộn sang Kg

                                                                Trọng lượng: NW (kg) = ( BW x L x S ) / 100.000

                                                            Trong đó 100.000 là hằng số quy đổi

                                              2. Công thức tính từ:  Kg  sang Chiều dài

                                                                Chiều dài (m) = ( NW  x 100.000 ) / ( BW x L x S )

 

  • Hỗ trợ online

    Ms. Kim Anh
    Telephone number of Ms. Kim Anh ( (08) 54319199 - 09032 692 296

S

u

p

p

o

r

t