Công ty CP Giấy Mê Kông tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên năm 2022 Thứ năm, 05/01/2023 Lượt xem: 427

Thực hiện hướng dẫn của Bộ luật lao động về việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, ngày 1/10/2022, Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy Mê Kông đã phối hợp với Phòng khám đa khoa TIMEC tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Khám sức khỏe là hoạt động định kỳ hàng năm của Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy Mê Kông nhằm chăm lo sức khỏe cho người lao động, ổn định lực lượng sản xuất và tăng cường sự gắn kết giữa người lao động và Công ty. Đây cũng là cơ sở để Công ty đánh giá sự tác động của môi trường làm việc đến sức khỏe nguồn nhân lực, từ đó có kế hoạch bố trí công việc phù hợp với từng cá nhân, cải thiện môi trường làm việc và góp phần thực hiện chính sách chăm lo đời sống cán bộ nhân viên của Công ty Giấy Mê Kông.