Thành tựu

VIETNAM PULP AND PAPER ASSOCIATION
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MEKONG PAPER – ĐỐI TÁC VÀNG CỦA TẬP ĐOÀN APP SINGAPORE
HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM
HỘI IN VIỆT NAM
HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CÔNG TY AN HÒA
DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CỤC HẢI QUAN